PICASSO

A traballar este pintor nos imos adicar na 
Escola de SILVOSO


¿Comezamos por xogar a facer as nosas caras ao xeito de Picasso?