MIRÓ

A traballar este pintor nos imos adicar na 
Escola de GUÍSAMO:
Aula dos Triángulos


Un pouquiño de Miró na Primavera...
Miro
 
Xa coñecimos a súa vida e algunhas obras no poster interactivo, pero agora poderemos buscar máis en...
 


e tamén na páxina da Fundación Miró:


algunha ten información moi completa pero con xogos algo difíciles...