KANDINSKY


A traballar este pintor nos imos adicar na 
Escola de GUÍSAMO:
Aula dos Círculos